THƯ VIỆN PHÁP BẢO NAMO84000

http://namo84000.com

HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA – photo of Mahàvairocana-Buddha

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

NAM MÔ THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT

Namo Mahàvairocana-Buddha

About these ads

03/07/2009 - Posted by | NAM MÔ PHẠM VÕNG GIÁO CHỦ TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT (Namo Lord of Brahma Net, Vairocana Buddha)

1 phản hồi »

  1. NAM MÔ THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT
    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

    Xin cảm ơn

    Phản hồi bởi hongthom | 28/10/2009 | Trả lời


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: