THƯ VIỆN PHÁP BẢO NAMO84000

http://namo84000.com

HÌNH ẢNH MỚI ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI (new image of Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata)

Photobucket

Photobucket

南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來
Nam mô Tịnh Lưu Ly Thế giới – Dược Sư Lưu Ly Quang Như lai

NAMO PURE  LAPIS LAZULI WORLD – MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA


About these ads

21/11/2009 - Posted by | NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT (Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas), NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT (Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata)

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: