THƯ VIỆN PHÁP BẢO NAMO84000

http://namo84000.com

HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT DI LẶC (rất đẹp) (images of Maitreya Honored Future Buddha)

Photobucket

Photobucket

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT

NAMO MAITREYA HONORED FUTURE BUDDHA

南無當來下生彌勒尊佛

About these ads

21/08/2009 - Posted by | NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT (Namo Maitreya Honored Future Buddha)

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: